Page 1 of 1

Kustbevakningen kommer med hjälp av Sjöräddningssällskapet att försöka täta till hålet på tankbåten BP 23 vid Gräsö

Posted: 06 Mar 2023 12:05
by Tim S.