Page 1 of 1

Problem med lågt vattenstånd i Vänern

Posted: 08 Nov 2022 21:48
by Risberg

Re: Problem med lågt vattenstånd i Vänern

Posted: 19 Nov 2022 22:28
by Mistluren
Fortum (som reglerar Klarälven) vill spara vatten inför vintern, medan Vattenfall (som reglerar Göta älv) har velat använda sitt eftersom man haft vatten instängt i Norrlandsmagasinen. Det är min hyggligt kvalificerade gissning.