Page 1 of 1

"Går det så går det"-fakturering från Hurtigruten Excursions

Posted: 30 Oct 2022 11:04
by Risberg
2018 skulle Hurtigrutens ROALD AMUNDSEN sättas i trafik, och året efter systerfartyget FRIDTJOF NANSEN. Jag bokade en resa med ROALD AMUNDSEN Lisboa – Hamburg med avresa 17. maj 2019 och med FRIDTJOF NANSEN motsatt väg hösten samma år. https://www.fartygssidan.se/viewtopic.php?p=140#p140

Så blev bägge fartygsleverancer kraftigt försenade och touren med FRIDTJOF NANSEN avlystes, och jag bokade ny resa med henne ett år senare. Min resa med ROALD AMUNDSEN skulle emellertid inte beröras av försenad leverance - men strax innan avgång fick jag besked om at hon inte komme att vara färdiginredd tills 17. maj 2019, så den touren blev också inställd. Förutom pengarna tillbaka fick jag bonus vid beställning av ny resa. Då hittade jag en intressant tour med FRAM till Frans Josefs land, som jag bokade för september 2019. Den blev också inställd, p.g.a. att ryssarna till slut inte gav sitt tillstånd. Även för den fick jag pengarna tillbaka och ersättning för andra utgifter, förknippade med resan, bl.a. tre tourer till København för att skaffa ryskt visum och tågbiljetter Malmö – Storlien, förutom bonus även för den touren vid ny beställning.

Så blev även kryssningen med FRIDTJOF NANSEN Hamburg – Lisboa hösten 2020 inställd, p.g.a. covid19-utbrott på systerfartyget ROALD AMUNDSEN.

Nu hade jag så mycket bonus att jag kunde beställa en kryssning med FRIDTJOF NANSEN från Lisboa till Madeira och Azorerna 30. april 2021 utan kostnad. Emellertid krävdes pass med minst sex månaders återstående giltighetstid, trots att detta var en kryssning inom, inte bara Schengen, utan landet Portugal. Och mitt pass hade bara fyra månader kvar, samtidigt som mina möjligheter att åka till norska ambassaden i København för att få nytt pass hade omöjliggjorts av Danmarks covid19-inreserestriktioner. Så jag utnyttjande ett erbjudande om ombokninsmöjlighet till en senare kryssning. (Dessutom visade det sig att även den touren blev inställd.)

Jag hittade en intressant kryssning med SPITSBERGEN https://www.fartygssidan.se/viewtopic.php?p=385#p385 till de yttre skotska öarna, Isle of Man och Belfast, men upptäckte att Hurtigruten dubblat sina priser från 2021 till 2022. Men OK, eftersom jag hade bonus, värd :a 33 000,- NKr så innebar denna kryssning till 63 000,- Nkr endast ett tillägg på Nkr 30 000:-. Döm om min förvåning när jag får fakturabekräftelse på att jag inbetalat Nkr 67 000,-, och således har 4000,- Nkr till godo ombord.

Jag genomförde kryssningen, om hvilken kan sägas både mycket positivt och mycket negativt.

En månad efter hemkomst får jag plötsligt en ny faktura, där man fortfarande "bekräftar" att jag inbetalat 67 000,- Nkr, men har tillfogat en post refusjon, och ett belöp, motsvarande det jag fått återbetalt för den inställda kryssningen med SPITSBERGEN 2019, alltså inte mellanskillnaden mellan erhållen bonus och resans kostnad, även om beloppet hade varit ungefär detsamma. Betalningsfrist 3 dagar!. Man påstod att man gått genom sina räkenskaper och bad om förståelse. Jag svarade att jag hade inte det minsta förståelse, och hade tack och lov sparat e-postcorrespondencen från 2019, där återbetalningarna för inställda resor tydligt framgick, och att framtida bokning uteslutande betalades med bonusen.

Intet svar, hvarken förnyat krav om betalning eller ursäkt för försök på felaktig fakturering (eller tre dagars betalningsfrist).

Går det så går det, eller som man säger på norska, det er lov å prøve seg. Men jag måste säga, att mitt förtroende för Hurtigruten Excursions räkenskapsavdelning finns det inte mycket kvar av.

Re: "Går det så går det"-fakturering från Hurtigruten Excursions

Posted: 01 Nov 2022 08:55
by Risberg
Två fel i inlägget ovan:

Kryssningen till Frans Josefs land 2019 skulle äga rum med SPITSBERGEN, inte FRAM.

Rederiet heter Hurtigruten Expeditions, inte Hurtigruten Excursions.

Re: "Går det så går det"-fakturering från Hurtigruten Excursions

Posted: 11 Nov 2022 09:24
by Risberg
Hurtigrutens affärsmetoder blir värre och värre!

Har just mottagit ett inkassohot på Nkr 69 936,48 Nkr, hvarav 2 029,48 i purregebyr (påminnelseavgift) för att inte ha betalat en faktura jag aldrig har mottagit. Den fakturan skulle nu plötsligt gälla hela kryssningen Bergen - Skottland i april i år. Borta är bonusen från tidigare inställda turer, tydligen.

Varning! Res aldrig med Hurtigruten Expeditions! De kommer att förfölja Dig med "hitte på"-fakturor länge efter att Ni har genomfört resan.

Re: "Går det så går det"-fakturering från Hurtigruten Excursions

Posted: 14 Nov 2022 18:32
by Risberg
Nu har de åtminstone dragit tillbaka inkassovarslet på totalpriset för kryssningen jag gjorde, utan istället skickat en räkning på c:a 33 000,- Nkr; prisskillnaden mellan den sista inställda kryssningen och den jag gjorde. Men denna prisskillnad utgör inte någon värdeökning (en 11 nätters kryssning med ett splitternytt, specialbyggt kryssningsskepp ersatt av en 13 nätters kryssning med en gammal, portugisisk bilfärja från 2009, ombyggd 2015 till Hurtigrute-60-talsstandard) utan beror uteslutande på att Hurtigruten på egen hand hade en 100%-ig inflation på sina kryssningspriser från 2021 till 2022.

Jag har inte återtagit min klagan till reiselivsforum.

Fortsättning följer.